Pniël | Minimal Movement Switch

Pniël | Minimal Movement Switch
10.821,-

opgehaald

Pniël | Minimal Movement Switch

Pniël is onder meer gespecialiseerd in de zorg voor ALS patiënten die niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen. ALS (amyotrofische laterale sclerose) is een neuromusculaire aandoening die leidt tot het onvoldoende of niet functioneren van de spieren. ALS is progressief van aard, dat betekent dat iemand met deze ziekte steeds verder achteruitgaat. De ziekte veroorzaakt meestal geen pijn en tast het verstand niet aan. Ook blijven de zintuigen (gevoel, smaak, gezicht, reuk en gehoor) meestal intact, de werking van darmen en blaas ook. Wel worden uiteindelijk alle spieren, behalve de hartspier, aangedaan. 
 
Omdat de patiënt nog wel volledig besef heeft wat er met hem/haar gebeurt heeft deze wel de behoefte om de hulp van een verzorgende/verpleegkundige in te kunnen roepen. Maar dat kan, omdat bijvoorbeeld ledematen niet meer bewogen kunnen worden, niet meer via de standaard oproepmethode of andere hulpmiddelen. Met een MMS kan dit nog wel door bijvoorbeeld te knipperen met de ogen, fronsen, optillen van 1 vinger, etc. De MMS detecteert minimale bewegingen met een camera die 'gekoppeld' kan worden aan het oproepsysteem. Omdat de patiënt verstandelijk en qua spieraansturing nog in staat is om bijvoorbeeld te fronsen, kan hij/zij op die manier toch om hulp vragen als dat nodig is. 

Recente donaties

€ 10.821,-

06-10-2022

Dr. C.J. Vaillantfonds

"Dankzij een genereuze gift van het Dr. C.J. Vaillantfonds hebben we dit project in één keer kunnen realiseren."